84 متری 2 خوابه


  • 84 متری 2 خوابه

موقعیت:  خارکوف اوکراین

طبقه چهارم فول امکانات

 هشتادو چهار متری دو خوابه

قیمت: هفتادو و هفت هزار دلار

وایبر واتساپ ایمو تلگرام :

۰۰۳۸۰۶۷۹۱۳۳۱۵۹

۰۰۳۸۰۹۳۱۱۰۱۸۵۹

تلفن :

۰۰۳۸۰۶۳۶۴۷۲۰۴۵

۰۰۳۸۰۵۰۹۰۳۵۶۲۹